ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Възраждане

Иванов, Атанас и др. Автобиографии. София: Издателство на ОФ, 1979

Христов, Христо. Паисий Хилендарски. София: Наука и изкуство, 1972

Ковачева, Маргарита. Драган Цанков : Общественик, политик, дипломат до 1878 г.. София: Наука и изкуство, 1982

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Каранов, Ефрем. Спомени. София: Издателство на ОФ, 1979

Константинов, Петър. Вдъхновението на едно столетие. София: Народна просвета, 1978

Жечев, Тончо. Тодор Икономов. София: Издателство на ОФ, 1975

Смоховска-Петрова, Ванда. Михаил Чайковски - Садък паша и българското Възраждане. София: Издателство на БАН, 1973

Топалов, Кирил. Светогорският бунтар. София: Народна младеж, 1982

Димитров, Данко и др. За тебе те живяха. София: Издателство на ОФ, 1970

Софроний Врачански. Житие и страдания на грешния Софроний. София: Български писател, 1984

Неофит Хилендарски Бозвели. Съчинения. София: Български писател, 1968

Българска възрожденска интелигенция. София: Д-р Петър Берон, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)