ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Възраждане

Иванов, Атанас и др. Автобиографии. София: Издателство на ОФ, 1979

Христов, Христо. Паисий Хилендарски. София: Наука и изкуство, 1972

Ковачева, Маргарита. Драган Цанков : Общественик, политик, дипломат до 1878 г.. София: Наука и изкуство, 1982

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Каранов, Ефрем. Спомени. София: Издателство на ОФ, 1979

Константинов, Петър. Вдъхновението на едно столетие. София: Народна просвета, 1978

Жечев, Тончо. Тодор Икономов. София: Издателство на ОФ, 1975

Смоховска-Петрова, Ванда. Михаил Чайковски - Садък паша и българското Възраждане. София: Издателство на БАН, 1973

Топалов, Кирил. Светогорският бунтар. София: Народна младеж, 1982

Димитров, Данко и др. За тебе те живяха. София: Издателство на ОФ, 1970

Софроний Врачански. Житие и страдания на грешния Софроний. София: Български писател, 1984

Неофит Хилендарски Бозвели. Съчинения. София: Български писател, 1968

Българска възрожденска интелигенция. София: Д-р Петър Берон, 1988

Константинов, Георги. Не е легенда, а жива история. София: Народна младеж, 1966

Тонев, Велко. Българското Черноморие през Възраждането. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 1995

Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете. Ст. Загора: Идея, 1994

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Камбурова-Радкова, Румяна. Рилският манастир през Възраждането. София: Наука и изкуство, 1972

Жечев, Тончо. Българският Великден или страстите български. София: Народна младеж, 1976

Коларов, Иван. Огнища. София: ОФ, 1983

Константинов, Георги. Не е легенда, а жива история. София: Народна младеж, 1966

Кузманов, Петър. Кнез Иван Кулин. София: Държавно военно изд., 1971

Кънчев, Минчо. Видрица. София: Бълг. писател, 1985

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)