Събрани web съчинения
За контакти:
Романи
Кръстопътни гени
Откъс от романа на Огнян Антов "Вавилон". 1-1-II

Помня, когато няколко месеца развиваше теорията, че ние, българите, имаме в хромозомите си „чуждопоклоннически ген“. Той дори си изобрети симпатичен метафоричен израз – кръстопътни гени. Матей настояваше на чуждопоклонството ни, като по този начин най-невинно (и нахално) омесваше народопсихологията с генетиката.

И така, българите имали кръстопътни гени, това било заложено още от памтивека и най-честата Матеева илюстрация и доказателство бяха надписите по улиците.

– Защо – казваше – повечето са на латиница? Ами я си представете да слязат ей сега от царството небесно светите братя Кирил и Методий и всичките им ученици. Дайте си сметка каква излагация! Те си кривили акъла, хората, и пръстите си кривили да създават азбука, учениците я поопростили и увековечили, школи направили, библии преписали и превели, из православието я разпространили – а техните преки потомци си слагат табели на латиница!... Истина ви казвам, ако сега отнякъде слезнат светите братя Кирил и Методий и тръгнат по градските ни улици, ами те ще си мислят, че са още на мисия при аварите!

t
f
06.12.2017 (пр. 12.04.2019) | Знаци: 1068 | Прегледи: 1710 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още