Събрани web съчинения
За контакти:
Фейлетони (3)

23.12.2020 | 112
В телевизора спорят двама философи. Философът На Власт разказва: – Общественото Мнение е като лавата! То е в земните недра, Земята се върти около оста си и прави пълен оборот за денонощие; през това време Общественото Мнение надзирава гранитните кор...
13.10.2020 | 342
Тая есен (около октомври 2020) леля Славка още от вратата ме среща разлютена: – За всичко са виновни Мангъров и Слави Трифонов! Предполагам, че е гледала я БНТ, я НОВА. – Защо бе, лельо Славке? За кое са виновни? – За това… кажи го, де… за болес...
09.09.2020 | 256
Заварвам леля Славка днес на обед да гледа новините от вчера. Тя само цъка, цъка с уста и сочи с пръст екрана: – Гледай какво станало снощи… Аз докато съм спала… Аз ѝ нося храната от социалната служба, леля Славка е пенсионер. Не живее сама, бай Д...
1

Съдържание / 214

Категории / 34

Имена / 11

Галерия / 69

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 22

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още