Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (4785) за (8) файла

2045 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

515 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

509 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

435 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

415 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

401 Изтеглете "Мъгла", драма

398 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

67 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

Съдържание / 205

Категории / 34

Имена / 11

Галерия / 58

Файлове / 8

Препратки / 5

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 21

Драматургия / 2

Електронни книги / 5

Есеистика / 5

Издадени книги / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Лингвистика / 1

Литературна критика / 2

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 13

Речник на самотата / 5

Романи / 13

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още