Събрани web съчинения
За контакти:
Тайната на боба е захарта (8)

06.06.2017 | 1648
Знаете ли какво правят старите хора през зимните вечери, седнали край бумтящите печки? Не? Ами разказват приказки. Като например тази за Слънцето и Луната… Някога много, много, много отдавна, когато белият свят още не съществувал, Слънцето се вл...
06.06.2017 | 1837
Имало някога една гора, в която – не знам защо – живеели само птички. И тези птички постоянно се надпреварвали един друг кой бил по-красив, кой по-умен, кой по-знатен и кой прочее. И в тази птича гора живеели Врабче и Синигер. Били приятели. Ням...
06.06.2017 | 1596
Луната светела като прожектор и мъглата, като сценичен ефект, пропускала нейната светлина. В града било тихо – с изключение на профучаващите автомобили, пролайващите псета, бученето в ушите; но било тихо. Те се сливали един в друг, потрепервали ...
06.06.2017 | 1610
Било Март месец. Времето тъкмо се решило да повдигне тежкия юрган и да надникне долу, към земята, когато видяло ято птици да подминава неговия облак. И облещило очи. “Бре, спал съм май повечко, отколкото…” Все пак Времето погледнало надолу и очилата ...
06.06.2017 | 1603
– О, не се мъчи да ме изпревариш, скъпа. Виж се колко си крехка и немощна! – Мила моя, страхотно грешиш. Дали знаеш, че твоята мощ не може да заеме и една трета от моята? – Не може!? Кой те излъга, мадам? Ти оглеждала ли си скоро моретата? ...
06.06.2017 | 1631
Предупреждавам ви още в началото. Приказката, която ще ви разкажа, е тъжна. Защото, нали знаете – любовта има такова едно качество, което покрива разсъдъка като пелена и прави човека понякога неспособен да види въжето, затягащо се около шията му… ...
06.06.2017 | 1661
Така, деца, дойде време и за Сънчо. Днес ще чуете приказката за Златната ябълка. Тъй се наричала една индианска девойка, родом от прериите на Северна Америка. Живеела на село и имала трима братя-близнаци и бял баща, който треперел над нея. ...
06.06.2017 | 1538
Веднъж две пойни птички – баща и син – кацнали на едно дърво, за да си починат и попеят. Но на малкото, което било във възрастта на вечните въпроси, не му се музицирало и след въздишка то рекло: – Тате, откъде произлизат тези листа, които ми пр...
1

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още