ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Фашизъм

Сруога, Балис. Гората на боговете. Пловдив: Христо Г. Данов, 1979

Натан, Жак. Паметни времена. София: Издателство на БКП, 1970

Мигев, Владимир. Утвърждаване на монархофашистката диктатура в България 1934-1936. София: Издателство на БАН, 1977

Симеонов, Васил-Чавдар. Последното робство. София: Издателство на БКП, 1970

Коларов, Стефан. Шестимата от дело N 585 / 1942. София: Партиздат, 1982

Колев, Желязко. Един редник разказва. София: Държавно военно издателство, 1966

Недев, Недю. Генерал Владимир Заимов. София: Издателство на БЗНС, 1985

Станев, Любен. Тревожно лято. Двойният възел. Пловдив: Христо Г. Данов, 1983

Панайотов, Филип. Двубой в ефира 1941 - 1944. София: Партиздат, 1975

Барух, Виктор. Ро-2 отделението на смъртта. София: Партиздат, 1977

Илел, Йосиф. Историята пишехме с кръв. София: Захарий Стоянов, 2007-

Семков, Милен. Европа срещу фашизма. София: Народна просвета, 1990

Кървави следи. София: Партиздат, 1985

Бланк, Александър. Старият и новият фашизъм. София: Партиздат, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)