КАТАЛОГ КНИГИ

Недев, Недю
Генерал Владимир Заимов : [Биография] / Недю Недев ; Предг. от Цола Драгойчева. - София: Издателство на БЗНС, 1985. - 256 с. : с ил.; 20 см. + сн.
УДК 949.72.05(092)+92Заимов, Вл.

Именен показалец

Недев, Недю

Предметен показалец

Военно дело
Фашизъм

Сигнатура
949.72.05/ Н42
Инв. №
12966

Още от същия автор

Недев, Недю. Лайпцигският процес и българското антифашистко движение. София: Наука и изкуство, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)