КАТАЛОГ КНИГИ

Панайотов, Филип
Двубой в ефира 1941 - 1944 : [Очерци] / Филип Панайотов. - София: Партиздат, 1975. - 246 с.; 20 см.
УДК 949.72.053.2+ 07(497.2)

Именен показалец

Панайотов, Филип

Предметен показалец

Фашизъм
Журналистика

Сигнатура
949.72.05/ П17
Инв. №
5796

Още от същия автор

Панайотов, Филип. Бачо Киро. София: Отечество, 1980

Панайотов, Филип. Българийо мила, земя на герои. София: Народна младеж, 1962

Панайотов, Филип. Животът и смъртта на Кръстю Раковски. София: Захарий Стоянов, 2003

Панайотов, Филип. На твоите години. София: Народна младеж, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)