КАТАЛОГ КНИГИ

Сруога, Балис
Гората на боговете : Документален роман / Балис Сруога ; Прев. от литов. [с предг.] Иван Троянски. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1979. - 256 с.; 22 см.

Ориг. загл. Dievu miskas / Balys Sruoga

УДК 888.2-311.6

Именен показалец

Сруога, Балис

Предметен показалец

Литовска литература
Фашизъм

Сигнатура
820/899 / С60
Инв. №
12448

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)