КАТАЛОГ КНИГИ

Русанов, Любомир
Най-прочутите места в България / Любомир Русанов. - София: ПАН, 2012. - 48 с.; 30 см.
ISBN: 978-954-657-726-9УДК 904(497.2)(02.062)

Именен показалец

Русанов, Любомир

Предметен показалец

Паметници на културата

Сигнатура
9/Р93
Инв. №
19473

Още от същия автор

Русанов, Любомир. Моята първа книга за животните в България. София: Пан, 2010


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)