ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Митология

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Св. Климент Охридски, 1992

Георгиева, Иваничка. Българска народна митология. София: Наука и изкуство, 1983

Батаклиев, Георги. Антична митология. София: Д-р Петър Берон, 1992

Стойнев, Анани. Българските славяни - митология и религия. София: Народна просвета, 1988

Ангелов, Валентин. Мит и фолклор. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, Изд. Тилиа, 1999

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)