КАТАЛОГ КНИГИ

Стойнев, Анани
Българските славяни - митология и религия : Светогледен анализ / Анани Стойнев. - София: Народна просвета, 1988. - 144 с.; 20 см.
УДК 949.72.031+ 299.18

Именен показалец

Стойнев, Анани

Предметен показалец

История на България
Религия
Митология
Славяни

Сигнатура
949.72.031/С81
Инв. №
14912
Сигнатура
949.72.031/С81
Инв. №
14973

Още от същия автор

Стойнев, Анани. Светогледът на прабългарите. София: БАН, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)