ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руско-турската война 1877-1878

Изюмски, Борис. Плевенските редути. Пловдив: Христо Г. Данов, 1977

Сугарев, Рашко. Балада за князе. София: Военно издателство, 1982

Курчавов, Иван. Шипка. София: Военно издателство, 1983

Немирович-Данченко, Василий. Година на война. София: Военно издателство, 1977

Тодоров, Николай. Генералът на българите. София: Държавно военно издателство, 1968

Чолпанов, Борис. Походът през Балкана. София: Издателство на ОФ, 1967

Пашев, Георги. От хаоса. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Рапопорт, Георги. Освобождението. София: Български писател, 1960

Русия иде. София: Отечество, 1988

Раковски, Вътьо. На редутите край Плевен свети огън. София: Отечество, 1977

Руско-турската освободителна война 1877-1878. София: Военно издателство, 1977

Дойнов, Стефан. Българите и руско-турските войни 1774-1856. София: Народна просвета, 1987

Пантев, Андрей. Англия срещу Русия на Балканите 1879-1894. София: Наука и изкуство, 1072

Дойнов, Стефан. Руско-турската освободителна война. София: Слов-Д, 1993

Барболов, Георги. Руско-турската война и Румъния 1877-1878. София: Народна просвета, 1987

Генов, Цонко. По бойния път на освободителите. София: Медицина и физкултура, 1976

Освобождението 1878. София: Бълг. писател, 1989

Маринов, Марин. Руско-турската освободителна война 1877-1878. София: Народна просвета, 1977

Тенев, Драган. Ехо от Шипка. София: Софтия - прес, 1975

Чолов, Петър. Българските въоръжени чети и отряди през XIX век. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2003

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)