ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руско-турската война 1877-1878

Изюмски, Борис. Плевенските редути. Пловдив: Христо Г. Данов, 1977

Сугарев, Рашко. Балада за князе. София: Военно издателство, 1982

Курчавов, Иван. Шипка. София: Военно издателство, 1983

Немирович-Данченко, Василий. Година на война. София: Военно издателство, 1977

Тодоров, Николай. Генералът на българите. София: Държавно военно издателство, 1968

Чолпанов, Борис. Походът през Балкана. София: Издателство на ОФ, 1967

Пашев, Георги. От хаоса. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Рапопорт, Георги. Освобождението. София: Български писател, 1960

Русия иде. София: Отечество, 1988

Раковски, Вътьо. На редутите край Плевен свети огън. София: Отечество, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)