КАТАЛОГ КНИГИ

Руско-турската освободителна война 1877-1878 : Сборник статии по някои проблеми на войната. - София: Военно издателство, 1977. - 376 с.; 24 см.
УДК 355

Предметен показалец

Руско-турската война 1877-1878
История на България

Сигнатура
355/ Р95
Инв. №
4371

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)