КАТАЛОГ КНИГИ

Чолов, Петър
Българските въоръжени чети и отряди през XIX век / Петър Чолов ; Предг. Стефан Дойнов. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2003. - 392 с.; 24 см.
ISBN: 954-430-922-5УДК 949.72.04(092)(035)+949.72.051(092)(035)+92(497.2)

Именен показалец

Чолов, Петър

Предметен показалец

Руско-турската война 1877-1878
Възраждане
История на България

Сигнатура
949.72.04/Ч90
Инв. №
20116

Още от същия автор

Чолов, Петър. Чипровското въстание 1688 г.. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)