КАТАЛОГ КНИГИ

Раковски, Вътьо
На редутите край Плевен свети огън / Вътьо Раковски; Худож. Стефан Марков. - София: Отечество, 1977. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библ. България древна и млада)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Раковски, Вътьо

Предметен показалец

Руско-турската война 1877-1878

Сигнатура
886.7- 3/ Р31
Инв. №
1843
Сигнатура
886.7- 3/ Р31
Инв. №
8359

Още от същия автор

Раковски, Вътьо. Шал от калинки. София: Български писател, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)