КАТАЛОГ КНИГИ

Бърнев, Петър и др.
Основни понятия в информатиката / Петър Бърнев, Стефан Керпеджиев. - София: Д-р Петър Берон, 1988. - 128 с. : с ил.; 20 см.

Словник на основн. термини и английските и руските им еквиваленти

УДК 004(035)

Именен показалец

Бърнев, Петър
Керпеджиев, Стефан

Предметен показалец

Информатика

Сигнатура
004/ Б93
Инв. №
14934

Още от същия автор

Бърнев, Петър и др. Размити множества. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)