КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Румен и др.
Информатика за начинаещи : Ч. 1 - / Румен Николов, Евгения Сендова. - София: Народна просвета, 1989 с.; 20 см.

Ч.1: Или с костенурките напред! - 1989. - 200 с.
Ч. 2: Или да си дойдем на думата.... - 1989. - 223 с.

УДК 681.322

Именен показалец

Николов, Румен
Сендова, Евгения

Предметен показалец

Информатика

Сигнатура
681/Н74
Инв. №
15422
(Ч. 1)
Сигнатура
681/Н74
Инв. №
15672
(Ч. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)