ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Минерални извори

Дайски, Александър. Лечение чрез пиене на минерални води. София: Медицина и физкултура, 1981

Илиев, Цветан. Курортът Нареченски бани. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966

Иванов, Камен и др. Вършец. София: Медицина и физкултура, 1970

Кочанков, Димитър. Сливенски минерални бани. София: Медицина и физкултура, 1962

Стаматов, Стамат. Морелечение. София: Медицина и физкултура, 1973

Недялков, Александър. Калолечението при Варненските морски бани. Варна: Държавно издателство, 1961

Найденов, Грамен и др. Курортно лечение при заболяване на черния дроб, жлъчните пътища и бъбреците. Пловдив: Христо Г. Данов, 1968

Стаматов, Стамат. Морелечение. Варна: Държавно издателство, 1962

Ненков, Николай и др. Безценното съкровище. София: Народна просвета, 1963

Златаров, Асен. Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)