КАТАЛОГ КНИГИ

Найденов, Грамен Н. и др.
Курортно лечение при заболяване на черния дроб, жлъчните пътища и бъбреците : Режим и диета / Грамен Н. Найденов и др; Под ред. на Грамен Найденов. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1968. - 231 с. : с ил.; 20 см. + табл.
УДК 616.61-08+616.31

Именен показалец

Найденов, Грамен Н.

Предметен показалец

Минерални извори
Природолечение

Сигнатура
616/ К94
Инв. №
10607

Още от същия автор

Найденов, Грамен. Закаляване и закаляващи процедури. Пловдив: Христо Г. Данов, 1965

Найденов, Грамен и др. Съвети за болните от жлъчно-чернодробни и бъбречни заболявания. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)