КАТАЛОГ КНИГИ

Дайски, Александър Г.
Лечение чрез пиене на минерални води / А. Дайски. - 2 прераб. и доп. изд. - София: Медицина и физкултура, 1981. - 152 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. Лекарят ви съветва)
УДК 615.838

Именен показалец

Дайски, Александър Г.

Предметен показалец

Минерални извори

Сигнатура
615/ Д13
Инв. №
7520

Още от същия автор

Дайски, Александър. Балнеология. София: Медицина и физкултура, 1977

Дайски, Александър. Балнеология. София: Медицина и физкултура, 1965

Дайски, Александър. Овча купел. София: Медицина и физкултура, 1962


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)