ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Живопис

Тенев, Драган. Николай Павлович. София: Народна младеж, 1970

Кафезчиев, Антон. Валентин Серов. София: Български художник, 1978

Янков, Йордан. Утринни ателиета. София: Народна младеж, 1981

Тузсузова, Нева. Графика. Керамика. Илюстрация. Театрален костюм. София: Български художник, 1966

Донков, Славчо. Чудните тайни. София: Български художник, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)