ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Живопис

Тенев, Драган. Николай Павлович. София: Народна младеж, 1970

Кафезчиев, Антон. Валентин Серов. София: Български художник, 1978

Янков, Йордан. Утринни ателиета. София: Народна младеж, 1981

Тузсузова, Нева. Графика. Керамика. Илюстрация. Театрален костюм. София: Български художник, 1966

Донков, Славчо. Чудните тайни. София: Български художник, 1988

Белмустаков, Любен. Живописта у нас. София: Народна младеж, 1960

йосифова, Бисера и др. Разговор за живописта. София: Отечество, 1983

Милчева, Христина. За майсторите, цветорезците и зографите. София: НС ОФ, 1967

Недошивин, Г.. За изкуството живопис. София: Народна младеж,

О живописеи. Мосва: Акад. худ. СССР, 1959

Недошивин, Г.. Как да гледаме живописта. София: Народна младеж, 1960

Петров, Цанко. Художници, картини, съдби. София: Народна младеж, 1978

Цокова, Ева. Френската живопис през XIX век. София: Бълг. художник, 1974

Цонев, Кирил. Път в изкуството. София: Бълг. художник, 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)