КАТАЛОГ КНИГИ

Белмустаков, Любен
Живописта у нас / Любен Белмустаков. - София: Народна младеж, 1960. - 91 с.; 17 см.
УДК 75(09)

Именен показалец

Белмустаков, Любен

Предметен показалец

Живопис

Географски показалец

България

Сигнатура
75/Б33
Инв. №
18259
Сигнатура
75/Б33
Инв. №
18259

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)