КАТАЛОГ КНИГИ

Цонев, Кирил
Път в изкуството / Кирил Цонев. - София: Бълг. художник, 1969 с.; 21 см.

Т. 1: [Теоретични, критични и изследователски статии върху живопистта]. - 241 с. : 1 л. портр., 22 л. репрод.
Т. 2: [Писма, Очерци, Отзиви и спомени за авт.]. - 288 с. : 1 л. портр., ил., репрод., 6 л. репрод.

УДК 75(062.2)

Именен показалец

Цонев, Кирил

Предметен показалец

Живопис
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/Ц80
Инв. №
5723
(Т. 2)
Сигнатура
75/Ц80
Инв. №
5722
(Т. 1)

Още от същия автор

Цонев, Кирил. Път в изкуството. София: Бълг. художник, 1969-


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)