КАТАЛОГ КНИГИ

Цокова, Ева
Френската живопис през XIX век / Ева Цокова. - София: Бълг. художник, 1974. - 183 с. : с ил.; 17 см.
УДК 75(44)

Именен показалец

Цокова, Ева

Предметен показалец

Живопис
Изобразително изкуство

Сигнатура
75/Ц82
Инв. №
6887

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)