ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Пътешествия и открития

Коцебу, Ото. Ново пътешествие около света 1823-1826. Варна: Георги Бакалов, 1979

Крузенщерн, Иван. Пътешествие около света през 1803, 1804, 1805, 1806 г. с корабите Надежда и Нева. Варна: Георги Бакалов, 1982

Пигафета, Антонио. Първото пътешествие около земята. Варна: Георги Бакалов, 1978

Хейердал, Тур. Ра. Варна: Георги Бакалов, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)