КАТАЛОГ КНИГИ

Воте, Херберт
Дейвид Ливингстън / Херберт Воте ; Прев. от нем. Нона Тонева-Радева. - София: Наука и изкуство, 1981. - 338 с. : с ил.; 20 см.
УДК 910.4(420)(092) + 92 Ливингстън, Дейвид

Именен показалец

Воте, Херберт
Ливингстън, Дейвид (за него)
Тонева-Радева, Нона (прев.)

Предметен показалец

Географски пътешествия и открития
Пътешествия и открития

Сигнатура
91/В84
Инв. №
11961

Още от същия автор

Воте, Херберт. Дейвид Ливингстън. София: Наука и изкуство, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)