КАТАЛОГ КНИГИ

Русанов, Любомир Кирилов
Моята първа книга за Христо Ботев / Любомир Русанов ; Ил. Пламена Тодорова, Олег Топалов. - София: Пан, 2011. - 16 с. : с ил.; 28 см.
ISBN: 978-954-660-047-9УДК 949.72.042(092)(02.053.2)+886.7(092)(02.053.2)+92 Ботев, Христо

Именен показалец

Ботев, Христо
Русанов, Любомир Кирилов

Предметен показалец

Българска литература - история
Революционери
История на България
Български писатели

Сигнатура
949.72.04/Б70
Инв. №
20150
Сигнатура
949.72.04/Б70
Инв. №
20151
Сигнатура
949.72.04/Б70
Инв. №
20198
Сигнатура
949.72.04/Б70
Инв. №
20199

Още от същия автор

Русанов, Любомир. Моята първа книга за Априлското въстание. София: Пан, 2017


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)