ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Български писатели

Български писатели. София: Бълг. писател, 1973

Речник на българската литература. София: БАН, 1976

Творци на българската литература. София: Бълг. писател, 1984

Матеева, Невена и др. Изучаване на Иван Вазов в училище. София: Народна просвета, 1985

Георгиева, Цветана. Йордан Радичков: между нагледа и мита. София: Акад. изд. проф. М. Дринов,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)