КАТАЛОГ КНИГИ

Къдрева, Кина
За феномена художествено слово / Кина Къдрева. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2012. - 234 с.; 20 см.
ISBN: 978-954-322-491-3УДК 82.0+820/899.09

Именен показалец

Къдрева, Кина

Предметен показалец

Езикознание
Лингвистика
Литература - теория

Сигнатура
82.0/К95
Инв. №
20107

Още от същия автор

Къдрева, Кина. Вълшебната призма или за приказката, фантазията, съвременната детска литература и детето през ХХI век. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2011


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)