ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Литература - теория

Зарев, Зарев. Теория на литературата. София: Наука и изкуство, 1979

Къдрева, Кина. За феномена художествено слово. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2012

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)