КАТАЛОГ КНИГИ

Къдрева, Кина
Вълшебната призма или за приказката, фантазията, съвременната детска литература и детето през ХХI век / Кина Къдрева. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2011. - 370 с.; 2011 см.
ISBN: 978-954-322-389-3УДК 886.7-34.09+398.21(497.2)+820/899-34.09

Именен показалец

Къдрева, Кина

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Детска литература

Сигнатура
886.7.09/К95
Инв. №
20106

Още от същия автор

Къдрева, Кина. За феномена художествено слово. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2012


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)