ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Езикознание

Попвасилев, Стефан. Строители на родната реч. София: Български писател, 1966

Пашов, Петър. Практическа българска граматика. София: Народна просвета, 1989

Павлов, Радослав. Математическа лингвистика. София: Народна просвета,

Георгиев, Владимир и др. Езикознание. София: Наука и изкуство, 1972

Москов, Моско и др. Увод в езикознанието. София: Наука и изкуство, 1977

Първев, Христо. Създатели и творци на българското езикознание. София: Народна просвета, 1987

Славистични изследвания. София: Наука и изкуство, 1963

Къдрева, Кина. За феномена художествено слово. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2012

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)