ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Езикознание

Попвасилев, Стефан. Строители на родната реч. София: Български писател, 1966

Пашов, Петър. Практическа българска граматика. София: Народна просвета, 1989

Йорданова, Любима. Новите думи в съвременния български език. София: Народна просвета, 1980

Павлов, Радослав. Математическа лингвистика. София: Народна просвета,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)