КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Христо и др.
Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас / Христо Димитров Попов, Виктор Генчев Иванов. - София: Просвета, 2008. - 44 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-954-01-2125-3УДК 372.853(079)(075.2) + 372.852(079)(075.2)

Именен показалец

Иванов, Виктор
Попов, Христо

Предметен показалец

Астрономия
Физика
Тестове

Сигнатура
372/П74
Инв. №
19041

Още от същия автор

Попов, Христо. Изграждане на основните понятия на класическата физика в ЕСПУ. София: Народна просвета, 1986

Попов, Христо и др. Книга за учителя. София: Просвета, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)