КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Христо
Изграждане на основните понятия на класическата физика в ЕСПУ : [Сб. статии за учители по физика] / Христо Попов. - София: Народна просвета, 1986. - 216 с.; 20 см.
УДК 372.8

Именен показалец

Попов, Христо

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
372/ П76
Инв. №
12868

Още от същия автор

Попов, Христо и др. Книга за учителя. София: Просвета, 1994

Попов, Христо и др. Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас. София: Просвета, 2008


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)