КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Христо и др.
Книга за учителя : [По] природознание за 6. кл. / Христо Попов, В. Караиванов, Ст. Станев, Л. Недялкова, Е. Гергова, Й. Димова. - София: Просвета, 1994. - 136 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-01-0592-7УДК 372.850.2

Именен показалец

Попов, Христо

Предметен показалец

Методическо ръководство
Природознание – учебни помагала

Сигнатура
372/К69
Инв. №
16942

Още от същия автор

Попов, Христо. Изграждане на основните понятия на класическата физика в ЕСПУ. София: Народна просвета, 1986

Попов, Христо и др. Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас. София: Просвета, 2008


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)