ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Игри и опити

Прес, Ханс. Да навлезем в науката с игри. София: Техника, 1987

Аргирова, Анна. Триъгълникът ABC мисли и играе. София: Отечество, 1980

Кун, Ана и др. Това и ти можеш. София: Отечество, 1981

Попов, Георги. Забавни игри. София: Медицина и физкултура, 1990

Гетова, Димитрина и др. Дидактични игри I - III кл.. София: Народна просвета, 1986

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и игрови упражнения по математика за I-III кл.. София: Народна просвета, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)