ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Игри и опити

Прес, Ханс. Да навлезем в науката с игри. София: Техника, 1987

Аргирова, Анна. Триъгълникът ABC мисли и играе. София: Отечество, 1980

Кун, Ана и др. Това и ти можеш. София: Отечество, 1981

Попов, Георги. Забавни игри. София: Медицина и физкултура, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)