ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Методическо ръководство

Димитрова, Елена. Методическо ръководство с решени задачи за самоподготовка на ученици. Варна: Елена - 36, 1992

Първанова, Павлина и др. Методически разработки на уроци за 1. клас. София: Булвест 2000, 2010

Николова, Рада. Методика и техника на опита по химия в основното училище. София: Народна просвета, 1972

Николова, Лени и др. Практикум по екологична химия. София: Народна просвета, 1990

Панайотов, Александър. Формиране на биологични понятия. София: Народна просвета, 1982

Димчев, Веселин. Развитие на художествено-изобразителната дейност. София: Народна просвета,

Димчев, Веселин. Изобразително изкуство. София: Просвета, 1993

Кабалевски, Кабалевски. Как да говорим на децата за музиката. София: Музика, 1980

Стоянов, Пенчо. Христоматия по музикална литература с анализи. София: Народна просвета, 1982

За музиката и музикалното възпитание - част 3. София: Народна просвета, 1984

Димова, Стамена. Изграждане на естетическо отношение към езика. София: Народна просвета, 1982

Миролюбов, А. и др. Теоретични основи на методиката на обучението по чужди езици в средното училище. София: Народна просвета, 1987

Alexieva, B.. Error analysis - bulgarian learners of English. Sofia: Nar. prosv., 1988

Стоянова-Йовчева, Станка и др. Типове упражнения за чуждоезиковото обучение с компютър. София: Народна просвета, 1989

Георгиева, Маргарита. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. София: Народна просвета, 1990

Георгиев, Левчо. За обучението по български език в началното училище. София: Тилиа, 1997

Вълкова, Станка. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. София: Тилиа, 1996

Дукадинов, Любомир и др. Книга за учителя. София: Булвест-2000, 1993

Ставрева, Лиляна. Изучаване на текста като основна комуникативна единица. София: Народна просвета, 1988

Янакиев, Мирослав. Електрониката в помощ на учителя филолог. София: Народна просвета, 1988

Методическое руководство для учителя - русский язык для II класса единной средней политехнической школы с преподаванием на русском языке. София: Народна просвета, 1986

Маранцман, Владимир. Проблемен анализ на литературното произведение в училище. София: Народна просвета, 1987

Топалова, Добрина и др. Какво трябва да знаем за литературнонаучното съчинение. Велико Търново: Слово, 1993

Добрев, Добрин. Литературно образование и интерпретация на художествен текст в училище. Шумен: Глаукс, 1992

Енчев, Милан. Изучаването на биографията на писателите в училище. София: Народна просвета, 1980

1 2 3 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)