ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Лайпцигски процес

Процесът по подпалването на Райхстага и Георги Димитров. София: Партиздат, 1980

Недев, Недю. Лайпцигският процес и българското антифашистко движение. София: Наука и изкуство, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)