ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Европа

Бошнаков, Константин. Владетели на Древна Европа. София: Кибеа, 2003

Кратък исторически справочник. София: Народна просвета, 19080-1983

Гавраилов, Георги. Тревожни столетия. София: Военно изд., 1972

Петков, Петко. Записки по история на новото време. София: Свят. Наука, 1993

Тъпкова-Заимова, Василка. Така беше някога... в Средновековието. София: Тилиа, 1997

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)