КАТАЛОГ КНИГИ

Бакалов, Георги
Литературни статии и изследвания / Георги Бакалов; Ред., предг. Ангел Тодоров. - София: Български писател, 1973. - 442 с.; 20 см.
УДК 886.7.09+882.09

Именен показалец

Бакалов, Георги

Сигнатура
886.7.09/ Б16
Инв. №
5610

Още от същия автор

Бакалов, Георги. Избрани произведения. София: Български писател, 1963-1964

Бакалов, Георги и др. История на средните векове. София: Просвета, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)