КАТАЛОГ КНИГИ

Бакалов, Георги
Избрани произведения : В 4 т. / Георги Бакалов; Редактор Иван Руж. - София: Български писател, 1963-1964 с.; 20 см.

Т.1. Българска литература.- 1963.- 414 с.
Т.3. Световна литература; Писма.- 1964.- 419 с.
Т.4. Публицистика/ Предг. Жак Натан.- 1964.- 432 с.

УДК 886.7(081.1)

Именен показалец

Бакалов, Георги

Сигнатура
886.7-3/ Б16
Инв. №
4558
Сигнатура
886.7-3/Б16
Инв. №
5791
Сигнатура
886.7-3/ Б16
Инв. №
5685
(Т.4)

Още от същия автор

Бакалов, Георги и др. История на средните векове. София: Просвета, 1991

Бакалов, Георги. Литературни статии и изследвания. София: Български писател, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)