ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Географски пътешествия и открития

Поло, Марко. Милионът. София: Отечество, 1986

Ханке, Хелмут. Синият континент. Варна: Държавно издателство, 1970

Хас, Ханс. Светът под водата. Варна: Държавно издателство, 1981

Бончев, Панайот. Човекът навлиза в морето. Варна: Георги Бакалов, 1967

Голяма книга на Пътешествията и Откритията. София: ПАН, 2005

Бешков, Анастас и др. История на географията и на географските открития. София: Наука и изкуство, 1966

Панайотов, Иван и др. Календар на географските открития и изследвания. София: Народна просвета, 1989

Георгиев, Георги. Околосветското плаване на Кор Кароли. Варна: Г. Бакалов, 1982

Воте, Херберт. Дейвид Ливингстън. София: Наука и изкуство, 1981

Шпаро, Д. и др. Три загадки от Арктика. София: Наука и изкуство, 1985

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)