КАТАЛОГ КНИГИ

Воте, Херберт
Дейвид Ливингстън / Херберт Воте ; Прев. от нем. Нона Тонева-Радева. - София: Наука и изкуство, 1981. - 338 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Портрети)
УДК 916(092)+92Ливингстън, Д.

Именен показалец

Воте, Херберт

Географски показалец

Африка

Сигнатура
916/ В84
Инв. №
4483

Още от същия автор

Воте, Херберт. Дейвид Ливингстън. София: Наука и изкуство, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)