КАТАЛОГ КНИГИ

Андонова, Нина
Чичо Стоян : [Лит.-крит. очерци] / Нина Андонова. - София: Отечество, 1982. - 119 с.; 17 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Андонова, Нина
Попов, Стоян (за него)

Предметен показалец

Писатели
Българска литература
Детска литература

Сигнатура
886.7.09/П76
Инв. №
11782
Сигнатура
886.7.09/П76
Инв. №
12040

Още от същия автор

Андонова, Нина. Български войводи. София: Издателство на ОФ, 1985

Андонова, Нина. Светът на твореца. София: Държавно военно издателство, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)