КАТАЛОГ КНИГИ

Андонова, Нина
Светът на твореца : Ефрем Каранфилов - лит.-крит. портр / Нина Андонова. - София: Държавно военно издателство, 1973. - 93 с.; 20 см.
УДК 886.7.09(092)+92 Каранфилов, Ефрем

Именен показалец

Андонова, Нина

Сигнатура
886.7.09/ К34
Инв. №
8605

Още от същия автор

Андонова, Нина. Български войводи. София: Издателство на ОФ, 1985

Андонова, Нина. Чичо Стоян. София: Отечество, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)