ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Детска литература

Йорданов, Юлиан. Път през детските книги. София: Отечество, 1981

Йорданов, Юлиан. Литература на днешното детство. София: Бълг. писател, 1984

Ковачева, Иванка. Да разкажеш приказка. София: Отечество, 1985

Андонова, Нина. Чичо Стоян. София: Отечество, 1982

Цанков, Атанас. Мигове за поезия. София: Отечество, 1984

Янков, Николай. Достояния. София: Бълг. писател, 1967

Къщичке на дните златни, кът свиден и мил. София: Златното пате, 2000

Къдрева, Кина. Вълшебната призма или за приказката, фантазията, съвременната детска литература и детето през ХХI век. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2011

Ангелова, Денислава. Сказания за средновековни български владетели. София: Анубис, 2015

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)