ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Речници

Буров, Стоян и др. Малък речник на чуждите думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово, 1999

Правописен речник на българския език. София: Наука и изкуство, 2012

Вълкова, Станка и др. Антонимен речник. София: ТИЛИА, 1998

Съвременен тълковен речник на българския език. В. Търново: Gaberoff, 2000

Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 1994

Речник на чуждите думи в българския език. София: Издателство на БАН, 1982

Василев, Николай и др. Речник по етика. София: К&М, 1993

Адо, А. и др. Речник по етика. София: Партиздат, 1983

Попов, Георги и др. Кратък политически речник. София: Партиздат, 1985

Речник по политическа икономия. София: Партиздат, 1984

Тошков, Асен. Кратък микробиологичен речник. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Хмиелевски, Хелиодор и др. Илюстрован технически речник за всички. София: Техника, 1971

Енциклопедичен речник на младия техник. София: Народна просвета, Д-р Петър Берон, 1989

Джексън, Кенет и др. Речник по електротехника. София: Техника, 1985

Павлов, Евгени. Кратък музикален речник. София: Д-р Петър Берон, 1995

Kleines worter buch. Wien: Osterriechischr Bundesverlag, 1972

Osterriechischrs Worterbuch. Wien: Osterriechischr Bundesverlag, 1968

Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними. София: Наука и изкуство, 1978

Василева, Стефка. Речник на близкозвучащите думи - паронимите в българския език. София: Д-р Петър Берон, 1988

Владимирова, Тодорка. Правописен и правоговорен речник II-III клас. София: Народна просвета, 1984

Нанов, Любен. Български синонимен речник. София: Наука и изкуство, 1968

Ничева, Кети. Нов фразеологичен речник на българския език. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Пернишка, Емилия. Синонимен речник на българския език. София: Наука и изкуство, 2012

Нанов, Любен и др. Български синонимен речник. София: Наука и изкуство, 1987

Обратен речник на съвременния български език. София: БАН, 1975

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)