ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Речници

Буров, Стоян и др. Малък речник на чуждите думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово, 1999

Правописен речник на българския език. София: Наука и изкуство, 2012

Вълкова, Станка и др. Антонимен речник. София: ТИЛИА, 1998

Съвременен тълковен речник на българския език. В. Търново: Gaberoff, 2000

Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 1994

Речник на чуждите думи в българския език. София: Издателство на БАН, 1982

Василев, Николай и др. Речник по етика. София: К&М, 1993

Адо, А. и др. Речник по етика. София: Партиздат, 1983

Попов, Георги и др. Кратък политически речник. София: Партиздат, 1985

Речник по политическа икономия. София: Партиздат, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7047 | Имена в показалеца: 4077

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)