КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянов, Захари
Христо Ботйов : Опит за биография / Захари Стоянов. - 9 изд. - София: Български писател, 1976. - 420; 20 см.

Истинското име на автора: Джендо Стоянов Джедев

УДК 949.72.042(092)+886.7.09(092)+92 Ботев, Христо

Именен показалец

Ботев, Христо (за него)
Стоянов, Захари

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Б70
Инв. №
5721
Сигнатура
949.72.04/Б70
Инв. №
17682

Още от същия автор

Стоянов, Захари. Априлското въстание. София: Народна младеж, 1966

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Захарий Стоянов, 2003

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1976

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1967

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Наука и изкуство, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1975

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1965

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1984

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1988

Стоянов, Захари. Съчинения. София: Български писател, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)