КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянов, Захари
Съчинения / Захари Стоянов. - София: Български писател, 1965; 23 см.

Т. 2. Биографии ; Четите в България / Послесл. Александър Бурмов . - 1965. - 685 с.,: ил., портр.
Съдържа и: Преименувани и уточнени геогр. имена . - Речник на непознати думи

УДК 886.7(081.1)+886.7-94+949.72.04(0:82-94)

Именен показалец

Стоянов, Захари

Предметен показалец

Съпротивително движение
Революционери

Сигнатура
886.7-3/ С83
Инв. №
5322

Още от същия автор

Стоянов, Захари. Априлското въстание. София: Народна младеж, 1966

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Захарий Стоянов, 2003

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1976

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Български писател, 1967

Стоянов, Захари. Записки по българските въстания. София: Наука и изкуство, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1975

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1965

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1981

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1984

Стоянов, Захари. Из Записки по българските въстания. София: Български писател, 1988

Стоянов, Захари. Христо Ботйов. София: Български писател, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)